Najczęściej zadawane pytania.

Jak długo dziecko może przebywać w żłobku?

Dziecko może przebywać w żłobku do 10 godzin w ciągu dnia.

Jaki jest miesięczny koszt żłobka?

Opłata za żłobek uzależniona jest od ilości dni roboczych w danym miesiącu. Opłata stała wynosi 7,50zł, opłata żywieniowa 6,50zł. Przypuśćmy, że w danym miesiącu kalendarzowym mamy 20 dni roboczych, więc naliczona opłata wyniesie 280zł.

Czy jeśli dziecko jest nieobecne można ubiegać się o zwrot kosztów posiłków?

Odpisy za dni nieobecne są odliczane w kolejnym miesiącu, warunek stanowi nieobecność od trzech dni wzwyż, wtedy za każdy z tych dni odliczana jest opłata żywieniowa w kwocie 6,50zł.

Czy będąc posiadaczem Kaliskiej Karty 3+ jestem zwolniona z opłaty za pobyt dziecka w żłobku?

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, które uzyskały Kartę „Kaliska Karta Rodzina 3+” są upoważnieni do całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Jak wygląda okres adaptacyjny?

Pierwsze tygodnie w żłobku są dla malucha bardzo trudnym doświadczeniem dlatego ważne jest, by adaptacja w nowym miejscu przebiegła jak najmniej stresująco. Dlatego zalecamy w pierwsze dni pozostawienie dziecka w żłobku na 1 – 2 godziny i stopniowo w kolejnych dniach ten czas wydłużać.

W jaki sposób można ułatwić dziecku adaptację w żłobku?

By ułatwić dziecku dostosowanie się do nowej sytuacji rodzice lub opiekunowie powinni:
• mówić pozytywnie o żłobku (ale niezbyt często);
• skompletować razem z dzieckiem jego wyprawkę;
• pozwolić dziecku wybrać ubranka na następny dzień;
• pozwolić dziecku zabrać do żłobka ulubioną zabawkę, kocyk czy pieluszkę;
• postarać się rano wcześniej wstać, by bez zbędnego pośpiechu oddać się porannym rytuałom;
• szybko pożegnać się w żłobku i mówić zawsze prawdę, np.: „Mama wróci po Ciebie po obiedzie, po podwieczorku”;
• po odebraniu dziecka ze żłobka poświęcić mu jak największej czasu, np.: pójść na wspólny spacer, wspólnie się pobawić.

Kto może odebrać dziecko ze żłobka?

Dziecko może być odebrane ze żłobka przez osoby wpisane w dokumentacji żłobka jako upoważnione, muszą to być osoby pełnoletnie, nie będące pod wpływem używek. Istnieje możliwość jednorazowego upoważnienia osoby trzeciej do odbioru dziecka z placówki. Upoważnienie to musi mieć formę pisemną, zawierającą wszystkie dane oraz dokładną datę zdarzenia. Ponadto osoby wpisane na listę są zobowiązane do okazania dowodu tożsamości przed odebraniem dziecka z placówki.

Czy istnieje możliwość zostawienia wózka/fotelika w żłobku?

Jak najbardziej. Dla wygody rodziców na terenie żłobka znajduje się wózkownia. (Wyjątek stanowi czas obecnej pandemii)

Co w przypadku gdy dziecko zachoruje w żłobku?

Personel żłobka dzwoni do rodzica, któremu przekazuję informacje o stanie zdrowia dziecka, np. biegunka, wymioty, wysoka temperatura. Rodzic ma obowiązek odebrania dziecka ze żłobka i udania się do lekarza. Po każdym takim „cofnięciu” dziecka ze żłobka rodzic musi okazać zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.

Czy to prawda, że dziecko uczęszczające do żłobka może skorzystać z bezpłatnej szczepionki przeciwko ospie wietrznej?

Tak to prawda. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia każde dziecko w Polsce, uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego ma prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej.

Czy żłobek dysponuje własnym ogrodem?

Tak. To ogrodzone, w pełni bezpieczne miejsce, gdzie dzieci wypoczywają oraz bawią się.

Jak pracuje żłobek w okresie wakacyjnym?

Żłobek pracuje w jednym miesiącu wakacyjnym. W drugim miesiącu dzieci (chętne) kierowane są do żłobków dyżurnych na terenie Kalisza.

Ile posiłków spożywa dziecko w żłobku?

Zapewniamy dzieciom 5 posiłków: pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad pierwsze danie, obiad drugie danie, podwieczorek.

Czy w żłobku przestrzegane są diety wynikające ze wskazań lekarskich?

Żłobek posiada własną kuchnię. Rodzice są zobowiązani do poinformowania personelu o konieczności wprowadzenia zmian w diecie dziecka. Każda dieta jest uwzględniana.

Czy żłobek posiada swój własny monitoring?

Tak, żłobek posiada swój monitoring dla większego bezpieczeństwa, ponadto drzwi wejściowe zabezpieczone są domofonem.

Skip to content