"Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku" Johann Wolfgang Goethe
Get Adobe Flash player
Kierując się Naszym mottem staramy się zapewnić wszystkim dzieciom przebywającym w Naszej placówce jak
najlepsze warunki i jak najlepszą opiekę.

 

W  żłobku dzieci przebywają w czterech grupach:

Grupa 0 – ,,Stokrotki „   dzieci od 20 tygodnia życia do 12 miesiąca życia.

Grupa I  – ,, Biedroneczki” dzieci od 12 miesiąca do 17 miesiąca życia.

Grupa II  – ,, Motylki” dzieci od 17 miesiąca do 24 miesiąca życia.

Grupa III – ,, Gumisie” dzieci od 24 miesiąca do 36 miesiąca życia.

 

Ukierunkowanie personelu do pracy z dziećmi:

Wspomaganie procesu adaptacji czyli pomyślnego przechodzenia kolejnych progów życia  dziecka przy pomocy   rodziców i opiekunów w Żłobku.

 Budowanie i rozwijanie współpracy z rodzicami.

Organizowanie bezpiecznego środowiska poprzez prawidłową opiekę, odżywianie i inspirowanie do zabaw wspomagających rozwój budzącej się wyobraźni,  chęci uczenia się i poznawania świata.

Nauczanie umiejętności związanych z organizacją sytuacji codziennych tak, aby zaspakajać potrzeby dzieci, wzmacniać ich samodzielność, stosunek do siebie i innych.

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Zaloguj